Köp av polishundar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Vad är domen för att köpa polishundar om syftet är att vakta eller hitta narkotika och det enda sättet är med hjälp av dem?

Svar: Det är inte tillåtet att handla med hundar. Själva handeln är otillåten i alla fall. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd inkomst från hundhandel.