Konvertitens Zakât-ul-Fitr enligt Mâlik

Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî (d. 240)

al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/114)

Mâlik sade:

”Konvertiten som konverterar till islam efter gryningen på Fitr-dagen rekommenderas att betala Zakât-ul-Fitr.”

Han sade:

”Vad Udhhiyah beträffar, tycker jag att det är än tydligare att han måste slakta.”

Mâlik sade:

”Zakât-ul-Fitr betalas inte för fostret i magen. Men om modern föder på Fitr-dagen eller natten till Fitr-dagen, måste Zakât-ul-Fitr betalas för det nyfödda barnet.”