Konvertitens förmyndare

Fråga: En man vill gifta sig med en ny konvertit som saknar förmyndare. Hur skall de vigas och vem är hennes förmyndare?

Svar: Om hon är i ett islamiskt land, refererar hon till den religiöse domaren; han viger henne. Och om hon befinner sig i ett otroget land, refererar hon till det islamiska centrets ordförande. Det islamiska centrets ordförande tar domarens plats. Det är han som viger henne om hon saknar förmyndare.