Konvertiten vidhåller gamla synder

Fråga: En person konverterar till islam och får reda på religionens ritualer. Han är exempelvis fäst vid alkoholen. Han bekräftar allting och anser att alkoholen är förbjuden i den islamiska föreskriften, men han fortsätter missbruka den. Skrivs hans alkoholmissbruk efter konversionen till islam upp med hans alkoholmissbruk innan islam?

Svar: Ja. En otrogen som konverterar till islam och gör bra ifrån sig blir förlåten för alla tidigare synder. Och om han konverterar till islam och syndar, betalar han räkenskap för såväl den tidigare synden som den nuvarande. När han konverterar till islam stryker Allâh bort hans synder som är relaterade till avguderiet och otron. Dock förlåts han inte för synderna som han vidhåller sen tidigare, ty han har inte ångrat sig för dem.

Fråga: Stryker inte islam bort alla tidigare synder?

Svar: Islam stryker bort alla tidigare synder förutsatt att han inte vidhåller dem. Det har bekräftats i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”:

”Den som gör bra ifrån sig i islam straffas inte för det han gjorde under den hedniska tiden. Och den som gör dåligt ifrån sig i islam straffas både för det tidigare och det senare.”1

Han har i själva verket inte alls ångrat sig för synden. Han har ångrat sig för otron och därmed förlåtits för den. Men han har fortsatt missbruka alkohol varvid hans synder kvarstår.

1al-Bukhârî (6921).