Konvertit vidhåller sprit och griskött

Fråga: Om konvertiten brukade dricka sprit eller griskött. Skall han låtas vara i fred så att han successivt kommer in i det och tron stadgas i hans hjärta?

Svar: Nej. Han skall rådas och befallas till omedelbar ånger innan döden. Han vet inte när han dör. Han skall ångra sig omedelbart.