Konvertit vågar inte täcka sig

Fråga: En brittisk kvinna har konverterat till islam och fruktar sin fader om hon tillkännager sin konversion till islam. Hon befarar att han skall misshandla och skada henne. Får hon utelämna täckelset och dölja sin konversion?

Svar: Om hon inte förmår lämna sin fader, får hon undanhålla sin konversion till dess att hon förmår göra det. Men om hon förmår lämna sin fader, offentliggör hon sin konversion och lämnar sin fader.