Konvertit under dagtid i Ramadhân

Fråga: Måste konvertiten under dagtid i Ramadhân fasta resten av den dagen?

Svar: Ja, det måste han göra. Därmed har han blivit ålagd att fasta. Det gäller dock inte dem som inte har fastat på grund av ett skäl som sedan upphör. De behöver inte fasta resten av dagen. Exempelvis blir en kvinna kvitt sin månadscykel under dagen i Ramadhân. Hon behöver inte fasta resten av dagen. Ett annat exempel är sjuklingen som tillfrisknar under dagen i Ramadhân. Han behöver inte heller fasta resten av dagen. Bådadera får låta bli att fasta trots att de är muslimer. Det gäller dock inte konvertiten under dagtid i Ramadhân; han måste fasta resten av dagen utan att ta igen de missade dagarna.