Konvertit slaktar ´Aqîqah för sig själv

Mûsâ bin Sahl underrättade oss: Muhammad bin Ahmad al-Asdî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

Jag frågade Ahmad om mannen som konverterar till islam skall slakta ´Aqîqah för sig själv. Han svarade: ”Nej. Han slipper göra det. ´Aqîqah slaktas av fadern under barndomen.”