Konverterar under Ramadhân

Fråga: Om en person konverterar till islam några dagar in på Ramadhân. Måste han ta igen de missade dagarna?

Svar: Han behöver inte ta igen dagarna han upplevde som otrogen. Den otrogne behöver inte ta igen goda handlingar han gått miste om. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

”Säg till de otrogna: ”Om ni slutar skall det förflutna förlåtas er.”1

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade inte befalla konvertiterna att kompensera missad fasta, bön eller allmosa. Men måste han börja fasta och ta igen den dagen om han konverterar under dagtid? Eller behöver han bara fasta? Eller ingetdera? Därom tvista de lärde. Den övervägande åsikten är att han skall bara börja fasta utan att behöva kompensera dagen. Han skall börja fasta eftersom han därmed tillhör de ålagda, men han skall inte kompensera dagen eftersom han dessförinnan inte tillhörde de ålagda. Han är alltså som ett barn som blir könsmoget under dagtid i Ramadhân; barnet skall fortsätta fasta den dagen utan att ta igen den. Det är den övervägande åsikten i sakfrågan.

18:38