Konvertera först och bada sen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/113)

141 – Jag frågade min fader om konvertiten måste bada. Han svarade:

Det sägs att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde konvertiten att bada; Qays bin ´Âsims hadîth.”

Jag frågade min fader:

Om han badar innan konversion då?”

Han svarade:

Nej. Konverterar han ska han bada på grund av otron som han har lämnat. Dessa säger dock att det är giltigt att bada först och konvertera sen.”