Konversion till islam via en otrogen sekt

Publicerad: 2011-11-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (41 B)
https://www.youtube.com/watch?v=b0EXSebushE

Fråga: Många kristna som blir muslimer följer en annan väg än Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg, som Sûfiyyahs och Shî´ahs läror. Betyder det att vi gör Takfîr på den som sluter sig till en annan väg än Ahl-us-Sunnahs och Salafs väg eller skall vi ta hänsyn till sekten som han har hamnat i?

Svar: Om han konverterar till islam, tillskriver sig islam och sedan sluter sig till en innovativ sekt, ger vi honom samma dom som sektens anhängare. Om innovationen är otro, är han otrogen. Han har inte haft någon nytta av att lämna kristendomen för den här otrogna innovationen. Om innovationen inte är otrogen, är han inte heller otrogen.

Däremot måste Ahl-us-Sunnah själva bemöta dessa konvertiter. Det finns en risk att personen konverterar till islam och verkligen vill ha islam och bemöts av en innovatör som lurar honom och säger:

”Detta är islam.”

Till följd därav faller han i innovationer utav okunnighet. Det är alltså obligatoriskt för Ahl-us-Sunnah att bemöta dessa nya konvertiter så att inte en innovatör gör det.

Om han tar sig an en otrogen innovation, får han dess anhängares dom. Om han tar sig an en innovation som inte är otrogen, får han dess anhängares dom.

Däremot kan det sägas om den kristne som inte vet något om islam och som faller i otrogen innovation att han gör det utav okunnighet. I detta fall skall vi först och främst lära honom att hans lära inte är korrekt. Skulle han efter det fortsätta med sitt, får han samma dom som innovationens [övriga] anhängare.