Konungens resning och hörbara tal

Min Herre har i sanning alltid varit talande

när Han vill och Han besitter godhet

Han ropade med Sin röst när Han talade med Sin slav Mûsâ

Han lät honom höra utan undanhållning

Likaså skall vår Herre ropa högt på Domedagen

så att både människor och djinner kan höra Hans röst

Mina slavar! Lyssna på Mig och hör upp

Det är Guden, Konungen och Domaren som talar

Här är vår profets tal om hans Herre

det är sanning, varken lögn eller osanning

Vi liknar inte Hans röst vid vårt tal

ty Hans egenskaper kan inte omfattas av ögonen

Inbillningarna kan aldrig begränsa Hans essens

och inte heller omfattas Han av någon plats

Han omfattar allting med Sin kunskap

utan försummelse och glömska

Vem är det som föreställer sig Hans essens och egenskaper?

Han är den Evige som har skapat skapelserna

Fri från brister är Han, Konungen, som har rest Sig över tronen

och besitter all makt och myndighet