Kontrollera dina böcker då och då

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (905)

På grund av att dessa för vår del relativt nya källor trycks, måste jag gå igenom alla gamla kommentarer i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” – inklusive den första volym som har redan tryckts två gånger. Många domar ändras. Numera kan jag stärka en hadith, som jag dessförinnan placerat bland svaga hadither, via en annan som jag har hittat i de nya källorna. Och tvärtom; nu kan jag också hitta att en hadith som al-Mundhirî betraktade som god, och som jag själv utgick från, är – till följd av de nya källorna – i själva verket svag på grund av en eller en annan brist. Följaktligen tar jag bort den från de autentiska och inkluderar den till de svaga. Samma sak kommer att ske med ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd”. Jag skrev den för längesedan. Nu har jag tillgång till nya källor som hjälper mig granska haditherna än bättre. Utifrån erfarenhet säger jag alltid att kunskap inte accepterar stelhet. En levande författare som har skrivit en bok för flera år sedan och sedan trycker en ny upplaga av samma bok utan förändringar är inte välvillig mot läsarna. Du måste kolla igenom dina böcker då och då just sett till de gamla böcker som trycks senare.