Kontor i moské

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 A)

Fråga: Vissa moskéer rymmer kontor som är benägna på ovanvåningen eller också intill bönelokalen. Har de samma dom som moskén?

Svar: Enligt de lärde har lokalen samma dom som moskén om den ligger innanför moskéns väggar och har dess dörr inom moskén. Ligger den utanför moskéns väggar tillhör den inte moskén. Med andra ord får den sexuellt orene inte vistas där förrän han tvår sig, och inte heller är det tillåtet att köpa och sälja på en sådan plats. Dessutom ska personen som stiger in däri be två Raka´ât. Den har samma dom som moskén vill säga.