Kontakt med fastrar och mostrar

Fråga: Jag har mostrar och fastrar som jag varken har kontakt med eller besöker. Anses mitt agerande vara ett sätt att skära släktbanden?

Svar: Ja. Om du varken har kontakt med dem eller besöker dem så har du skurit släktbanden. Det är inte tillåtet.