Kontakt med en gift kvinna

Fråga: En 35-årig man har tre barn. Han skilde sig från deras moder för att han blev förälskad i en annan gift kvinna som har fem barn. Den andra kvinnan blev förälskad i honom medan hon var gift med sin make. När hennes make fick reda på att hon älskar en annan man skilde han sig från henne. Efter hennes vänteperiod gifte sig det förälskade paret. De lever numer tillsammans med sina två barn. Det förälskade paret har utsatts för förtal av andra däribland deras släktingar. Vad säger ni om det här förhållandet?

Svar: Det råder inga tvivel om att en man inte får ha ett förhållande med en gift kvinna. Om en man inte får fria till en kvinna som har sin vänteperiod med en annan man, hur skall han då få ha kontakt med en kvinna som är gift? Det är förbjudet. Det hör till de allvarligaste synderna att förstöra en hustrus förhållande till hennes make så att hon försöker bli av med honom1. Det är just det som har hänt den här kvinnan. Han är ålagd att ångra sig inför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för denna handling och inte återvända till något liknande. Han får tänka sig för.

I och med att den förste maken har skilt sig från henne och den andre gift sig med henne korrekt utmed Sharî´ah, är han inte skyldig att skilja sig från henne. Däremot hade det varit helt korrekt om en domare skilde dem åt då mannen har missbrukat den förste makens rättighet. Detta gäller i synnerhet med tanke på att vissa lärda säger att den som friar till en kvinna under hennes vänteperiod skall som straff inte få gifta sig med henne. Detta är värre och allvarligare. Om en domare hade skilt dem åt skulle jag inte fördömt honom för det. Jag hade tyckt att han har rätt om det är till större fördel.