Konstnären

Fråga: Vad är domen för att arbeta som konstnär som graverar skulpturer och annat?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att fotografera eller teckna, än mindre att göra skulpturer. Det är inte tillåtet. Allâh (ta´âlâ) sade:

Och vem är mer orättfärdig än den som vill skapa som Min skapelse? Låt dem skapa en myra, ett frö eller ett korn.”1

Det är inte tillåtet att utmana Allâhs (´azza wa djall) skapelse.

1al-Bukhârî (5953) och (7559) och Muslim (2111).