Konstig åsikt

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/272-273)

385 – Jag frågade min fader om en bedjande som glömmer bort Taslîm och börjar göra något annat. Han svarade:

Om han hinner tala om något som inte är relaterat till bönen eller avsiktligt, tar han om bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Nyckeln till bönen är reningen. Dess förbud är Takbîr och dess tillstånd är Taslîm.”1

Vissa människor anser att den som sitter lika länge som i Tashahhud utan att läsa Tashahhud och sedan skrattar, så är hans bön fulländad. Därtill ska han två sig ånyo inför nästa bön. Jag har inte hört en konstigare åsikt än den. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Nyckeln till bönen är reningen. Dess förbud är Takbîr och dess tillstånd är Taslîm.”

386 – Jag frågade min fader om en man som sitter i Tashahhud och bryter sin tvagning innan Taslîm. Han svarade:

Han ska ta om sin bön. Han infinner sig i bönen till och med Taslîm.”

Han utgick från ´Alîs hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Nyckeln till bönen är reningen. Dess förbud är Takbîr och dess tillstånd är Taslîm.”

1Abû Dâwûd (618), at-Tirmidhî (3), Ibn Mâdjah (275), ash-Shâfi´î (1/34), Ibn Abî Shaybah (1/208) och Ahmad (1006). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (55).