Könsmogen i ´Arafah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/728)

972 – Jag frågade min fader om barnet som blir könsmoget i ´Arafah. Han svarade:

Dess vallfärd är giltig.”