Könsintegrerade skolor vid nödfall

Kan man säga att samma sak gäller könsintegrerade statliga skolor? Det beror på. Om det är nöd, om det inte finns universitet eller skolor som är könssegregerade, så kan det ses som nödfall. I så fall måste studenten se till att inte sitta bredvid det motsatta könet, tala med det eller titta upprepande gånger på det. Med andra ord gör man så gott man kan för att undkomma prövningar.

Men om det finns könssegregerade skolor, eller åtminstone delvis där män sitter för sig och kvinnor för sig, så får man frukta Allâh så gott man kan.