Könsintegrerade hälsningar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 437

Fråga: Är det föreskrivet för en man att hälsa till en grupp förbipasserande kvinnor eller tvärtom? Spelar åldern någon roll?

Svar: Jag anser inte att män ska hälsa till främmande kvinnor. Det enda undantaget skulle i så fall vara att en man kommer hem och finner kvinnliga grannar eller släktingar; här är det harmlöst att hälsa till dem eftersom det är vanligt. Däremot ska han exempelvis inte hälsa till kvinnor i affären. Det är opassande och prövande och han bli föremål för misstankar.

Självklart spelar åldern roll. En äldre och kysk man är inte som en okänd yngling. Trots det tycker jag att man ska sätta stopp för hela företeelsen såtillvida att män inte hälsar till kvinnor. Vårt problem är dock inte detta – vårt problem är att män inte hälsar till män.