Konsekvenserna av självmordsattentaten i Palestina

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Kassettbandet “Fatâwâ-ul-´Ulamâ’ fîl-Djihâd”
https://www.youtube.com/watch?v=O5syeWpqaUM

De självmordsattentat vissa människor utför då de sätter på sig sprängmedel och beger sig till ickemuslimerna för att spränga sig själva då de väl kommer fram till dem, räknas till självmord – och skydd sökes hos Allâh. Enligt profetens (´alayhis-salâtu was-salâm) hadîth, skall den som begår  självmord få vistas i helvetet till evig tid. Denna persons självmordsattentat medför ingen som helst nytta till islam. Att döda sig själv samt tio, tjugo, hundra eller t o m tvåhundra människor, är inget islam gagnas av. Inte heller får det människorna att konvertera till islam. Så här var dock inte fallet med den lille gossen som fick samtliga människor som var i hans närvaro att konvertera till islam. Däremot fordrar inte mord på tio, tjugo, hundra eller tvåhundra fiender att människor vänder sig till islam. I stället råder det större risk att fienden börjar uppträda ännu vårdslösare och förtryckande. Denna handling dessa muslimer står för, får ickemuslimerna att samla mod för att så småningom utsätta muslimerna för smärtsamma lidelser.

Detta är just vad judarna gör med palestinierna. Om en palestinier spränger sig själv och sex-sju andra, svarar judarna med att döda sextio-sjuttio eller t o m fler palestinier.

Således förekommer det varken någon nytta till islam eller de döda i liknande handlingar. Därför anser jag att den som utför liknande gärning har tagit ett liv utan någon rätt. Detta fordrar att han träder in i elden – och skydd sökes hos Allâh. Inte heller anses han vara någon martyr.

Men om personen i fråga gör detta utav okunnighet och får för sig att denna gärning är tillåten, hoppas vi att han undkommer synd. Däremot uppnår han inget martyrskap, ty han har inte handlat enligt martyrernas handlingar.