Konferenser och läger arrangerade av al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh

Fråga: Skall jag gå till en konferens eller ett läger om arrangörerna är al-Ikhwân al-Muslimûn eller Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Svar: Dessa omnämnda grupper är kända för kallelseaktiviteter som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

al-Ikhwân al-Muslimûn är en grupp som vill samla ungdomar som soldater. De vill förbereda dem för en allomfattande kamp så att de kan återfå kalifatet som de säger sig sträva efter.

Beträffande Djamâ´at-ut-Tablîgh är de flesta okunniga bara för att de skall kunna kämpa med skapelsen. Vad finns det för god frukt av en okunnig människa eller en person som vet vad de tror på och ändå går med dem och accepterar deras tydliga innovationer och fel?

På grund av denna och andra anledningar skall man inte utöka deras antal. Kunskap skall inte tas från dem så länge det finns en lärd Salafî utmed Qur’ânen och Sunnah. Världen kommer aldrig att vara tom på en sådan person.

Dessa människor skall behandlas med tillrättavisningar, påminnelser och bevis med autentiska bevis och ett sant och uppriktigt kall. Den som tar till sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och lämnar sina tidigare fel har gjort sin plikt. Den som vägrar att ta till sig har fått reda på sanningen. Den här personen har man inget att göra med. Istället skall det varnas för honom och hans metodik.