Kondolerande samlingar och inhyrda Qur’ân-läsare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/377-380)

Dödsboets samling i kondolerande syfte och inhyrning av Qur’ân-läsare är en förbjuden innovation på grund av följande orsaker:

1 – Sådana samlingar var inte kända på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) tid. Kondoleanser är som bekant en sorts dyrkelse, och om varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare var med på sådana samlingar, innebär det att de är innovationer. I princip är all dyrkan förbjuden tills motsatsen bevisas. När det är bekräftat att sådana samlingar är innovativa, ska man veta att det också är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för innovationer och att alla innovationer är villfarelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Hans ord understryker den starkaste sortens generalisering, direkt från en man som var den kunnigaste människan om Allâhs föreskrift och sina ords betydelse. Han var den rådvänligaste människan, den vältaligaste människan och den mest klarspråkiga människan. Därom tvivlar inga troende. Han har inte yttrat en enda bokstav som undantar denna allmänna regel. Visserligen sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som lägger en fin grund i islam belönas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons belöning reduceras. Och den som lägger en dålig grund i islam straffas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons straff reduceras.”2,

men det syftar naturligtvis inte på innovationer i Allâhs föreskrift. Annars hade den hadîthen ställt sig paradoxalt till hans tidigare ord:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Ett annat faktum hade varit att samfundets religion hade varit olikartad då varje grupp skulle glatt sig åt sin lära. Följaktligen hade samfundet drabbats av Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

”Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad de brukade göra.”3

Frasen ”den som lägger en fin grund i islam” kan definitivt bara ha två förklaringar:

1 – Den som skyndar till en handling som är redan bekräftad i religionen. Den förklaringen finner sitt stöd i hadîthens historik. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi var en förmiddag hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en grupp barfotade och nakna människor kom. Deras kläder var trasiga och svärden var fastspända. De flesta av dem var från Mudhar. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg vilken fattigdom de led av ändrades hans ansiktsdrag. Han gick in och ut och bad Bilâl kalla till bönen. Därefter bad han och predikade och läste:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Människor! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och från dem spridit väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Allâh, i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra och de nära släktskapsbanden. Allâh vakar över er.”4

och:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Troende! Frukta Allah, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen! Ja, frukta Allâh! Han är väl underrättad om vad ni gör.”5

En man kan skänka guldmynt, silvermynt, kläder, vete och till och med en halv dadel.” En man från Hjälparna kom med en pung som han knappt kunde hålla i. Människorna började ta efter tills att jag såg två högar av mat och kläder. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ansikte sken. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lägger en fin grund i islam belönas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons belöning reduceras. Och den som lägger en dålig grund i islam straffas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons straff reduceras.”

2 – Den som upplivar en föreskriven grund efter att den har utelämnats. Exempel på det är ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) sägning efter att ha befallt alla att be Ramadhâns nattbön bakom en enda imam:

”Detta är en förträfflig innovation.”

Med det sagt åsyftar hadîthen den som upplivar en fin grund i islam.

Många lärde har uttalat sig om kondolerande samlingar. I ”al-Muntahâ”, som hör till Hanâbilahs senare referenser, står det:

Sådana sittningar är föraktfulla.”

I förklaringen heter det:

Det vill säga i samband med kondoleanser där den olycksdrabbade får kondoleansbesök eller tvärtom.”

I ”al-Muqni´” står det:

Det är föraktfullt att sitta där.”

Det vill säga på kondolerande sittningar. I ”ash-Sharh al-Kabîr” står det:

Abûl-Khattâb nämnde det och sade att handlingen är innovativ.”

an-Nawawî sade i ”al-Madjmû´”:

”Angående sittningar i samband med kondoleanser, så sade ash-Shâfi´î, författaren och resten av kollegorna att handlingen är föraktfull.”

Därefter sade han:

”Författaren och andra argumenterade också med ett annat bevis, nämligen att handlingen är innovativ.”

al-Albânî sade:

”Två saker måste undvikas ehuru de praktiseras av människor:

1 – Samlingar i kondolerande syfte på särskilda platser såsom bostäder, begravningsplatser och moskéer.

2 – Av dödsboet ordnade bjudningar i kondolerande syfte. Ty Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade anse samlingar och matlagningar hos den dödes familj efter hans begravning vara jämmer.”67

I samma bok citerade al-Albânî al-Hammâm som sade att handlingen är en ful innovation. Med detta sagt klargörs domen för samlingar i kondolerande syfte. Den som stödjer dessa handlingar för att handlingen är fin, avvisas av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”… och varje innovation är en villfarelse.”

Vissa argumenterar med att myckna saker var obefintliga på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och betraktas ändå inte som innovationer idag. Som svar på tal går det att säga att alla nyheter som görs i dyrkande syfte är villfarelse och innovation. Nyheter som däremot bidrar till föreskrivna ting, som kategorisering av kunskaper och boktryckeri, är också föreskrivna.

Beträffande inhyrda Qur’ân-läsare till kondoleanser, går de miste om belöning och syndar därtill. Med det sagt gagnas inte den döde av deras läsning. Och om de inte läser mot betalning, anses deras läsning vara en lottlös innovation. Det är obligatoriskt att referera till Salafs metodik, ty de utgjorde de bästa generationerna. Vad folk innoverar i Allâhs (ta´âlâ) religion ska bara ignoreras, oavsett vad det handlar om. Allt gott ligger i rättelse av företrädarna, och allt ont ligger i vad som har innoverats av efterträdarna. Må Allâh få oss och er att följa Sunnah och undvika innovationer. De lärde är skyldiga att klarlägga sanningen inom alla frågor i enlighet med Allâhs (ta´âlâ) ord:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.8

De får inte lov att gå på kondolerande samlingar om deras närvaro inte är i rådande syfte.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

2Muslim (1017).

36:159

44:1

559:18

6Ahmad (2/204) och Ibn Mâdjah (1612).

7Ahkâm-ul-Djanâ’iz.

816:125