Kondoleanser till de otrogna tyder på kärlek till dem

Fråga: Är det tillåtet att ge kondoleanser till en hedning om någon av hans släktingar dör med tanke på att muslimen inte kommer att be om förlåtelse och nåd för den döde?

Svar: Den otrogne skall inte få kondoleanser för den otrogne. Den otrogne kan dock få kondoleanser för muslimen. Om den otrogne har en muslimsk släkting som dör kan man ge den otrogne kondoleanser för muslimen. Det är emellertid inte tillåtet att ge kondoleanser till honom för en hedning. Det tyder på kärlek. Allâh har förbjudit oss att ha kärlek till de otrogna.