Kondoleanser och besök

publicerad
23.12.2010

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîl-Hawiyyah
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Fråga: Efter att liket har begravts, tar dödsboet emot besökare för kondoleanser. Detta pågår i tre dagar. De slaktar och lagar mat. Vad anser ni om det?

Svar: Kondoleanser är rekommenderade, nämligen att du ber för dödsboet och den döde. Detta gör du var du än råkar på personen vars anhörig har dött. Det kan vara på gatan, i moskén eller på kontoret. Man kan ringa personens mobil eller telefon. Kondoleanser är enkla. Det finns inget behov av samlingar och tre dagar och avbrutet arbete i tre dagar. Det är inte kondoleanser. Det är vanor och seder som saknar bevis från Allâh.