Kondoleanser kan ges på olika sätt

Fråga: Är kondoleanserna begränsade vid tre dagar eller saknar de tidsfrist?

Svar: De kondoleanserna kan diskuteras. Det finns inget bevis för en sådan kondoleans. Det finns inget klart bevis för den. Men för att få den olycksdrabbade på humör ber man för honom och den avlidne. Det kan du göra när du träffar honom eller via telefon, brev eller SMS. Det är bättre. Gör så för att få honom på humör och lindra hans olycka.

Vad beträffar tredagars gränsen, så säger de så för att olyckan är glömd efter tre dagar varför man inte skall påminnas om den döde. Så argumenterar de som säger att kondoleanserna är begränsade vid tre dagar.