Kondoleanser i moské och på begravningsplats

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 189-190

922 – Jag frågade Ahmad vad han tycker om att den dödes anhöriga sitter i moskén och tar emot kondoleanser. Han svarade:

”Jag gillar inte det. Jag fruktar att det leder till att den döde börjar högaktas.”

923 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal kondolera en olycksdrabbad person med orden:

عَظَّمَ الله أجْرَك

”Må Allâh förstora din belöning.”

Sedan sade han någonting annat som jag inte kommer ihåg varefter han sade:

و رَحِمَ مَيْتَكُم

”Och benåda er bortgångne.”

924 – Jag frågade Ahmad vad han tycker om kondoleanser vid graven. Han sade:

”Jag hoppas att det är harmlöst.”