Kondoleanser i hem

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Måhända tröstas de olycksdrabbade av folk kommer hem till dem för att kondolera dem, vilket vi ser folk göra idag. Är det fel att göra så?

Svar: Det beror på. Jag har inget emot att människor går hem till en person för att kondolera honom. Problemet är det som är typiskt för Ahl-ul-Bid´a, nämligen att inkludera till en föreskriven handling sådant som orsakar att den slutar vara föreskriven och rekommenderad. Att vi går hem till en olycksdrabbad person och kondolerar denne är inga problem; problemet är ifall den olycksdrabbade sitter hemma och inväntar folk på att kondolera honom så att kondoleanserna blir till sittningar. Det är det som är utspritt idag. Och om denne är anställd tar han även tjänstledigt, stannar hemma och låter kanske till och med bli att gå till moskén under den tiden. Det är inte tillåtet.