Kondoleanser är inga gratulationer

Fråga: Vad är domen för att kvinnor ger sina kondoleanser till andra kvinnor sett till att de är svagare än männen och sticker ut? Är det bättre att hon ger kondoleanser till kvinnorna eller att de stannar hemma?

Svar: Vi måste veta att kondoleanser är inga gratulationer där människor samlas, stannar uppe sent på natten och kanske till och med tänder ljus. Du ser hur huset är fullt som om det vore ett bröllop. Det har vi sett och hört från andra länder.

Syftet med kondoleansen är att stärka den drabbades tålamod. Tålamodet stärks inte med dessa uppenbara och materiella saker. Det sker med påminnelse om övertygelse, att det som drabbade en inte kunde missa en, att det som missade en inte kunde drabba en och att det är från Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade kondoleanser till en av sina döttrar genom att be en budbärare säga till henne:

”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”

Detta är en kondoleans. Det är inte meningen att förtränga sorgen genom att visa glädje. Det är inte korrekt. Det där är endast en materiell kondoleans. Det förser inte hjärtat med övertygelse och återvändo till Allâh. Kondoleans handlar om att du säger till den drabbade:

”Härda och räkna med belöning. Det här livet är Allâhs ägodel. Både det Han tar och ger är Hans. Allt har sin bestämda tid.”

Därefter går vi därifrån. Samlingen som du syftar på är inte föreskriven. Förr brukade de anse att samlingar hos den dödes familj och bjudning är ett jämmer. Jämmer är ju en stor synd.

Fråga: Vad gör man om ens moder, maka eller syster ber om skjuts dit? Skall han råda henne att stanna hemma eller skjutsa henne?

Svar: Om den döde är en släkting på så sätt att dennes anhöriga tar illa upp om man inte besöker dem, går man dit, stannar där i fem minuter och återvänder.