Kondoleanser är en dyrkan och ingen sed

Fråga: Apropå kondoleanser och samlingar i deras syfte. När vi pratar med vissa människor om detta säger de att det är bara en sed och ingen dyrkan. Hur avvisas de?

Svar: Kondoleanser är Sunnah och en dyrkan. Om en dyrkan görs på ett sätt som inte utövades på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid är den en innovation. Det har rapporterats om belöning för kondoleanser och en belöning tillämpas endast på dyrkan.