Kondoleans och begravningsbön för Khawâridj och rebeller

Fråga: Får jag be begravningsbönen för en rebell eller Khâridjî? Får jag gå hem till deras familjer och beklaga sorgen?

Svar: En muslim skall be begravningsbönen för en annan muslim ehuru han har dödat en människa eller till och med en muslim. Han hädar inte på grund av det. Så länge han inte har hädat så skall begravningsbönen bes för honom.

Angående kondoleanser, så kan frågan diskuteras. Dels består handlingen av en uppmuntran till handlingen och dels kan folk få dåliga tankar om dig. Gå därför inte dit för att beklaga sorgen.