Kompisen ber inte

Fråga: Det finns två personer. En person ber inte alls, en annan ber inte med samlingen men säger sig be därhemma. Är det tillåtet att tala, äta, dricka och skratta med dem?

Svar: Den som aldrig ber är otrogen och avfälling. Han är värre än judar och nasaréer. Juden och nasarén får vidhålla sina respektive religioner till skillnad från personen som inte ber.

Den som inte ber med samlingen är syndig, dock inte otrogen.

Det är inte tillåtet att vara vän med vare sig otrogna eller syndare i den bemärkelsen att vi eftersträvar deras kärlek och tycke. Däremot är det tillåtet att äta och skratta med dem i hopp om att de vägleds. Vi vet ju hur viktigt det är att få folk att tendera till islam. Allmosan, som är en av islams fem pelare, får ju ges till otrogna om syftet är att de skall fatta tycke för islam.

Med andra ord, om man förmodar att personen som inte ber med samling eller inte alls vägleds om man skrattar med dem, dricker med och äter med dem, gör man det. Och om man inte förmodar det, så får man inte göra något sådant med dem. Det betyder emellertid inte att han inte får råda dem.