Kompensering av missade böner och tvagning måste ske i turordning

Fråga: Vilken åsikt är övervägande när det kommer till att kompensera missade böner i turordning?

Svar: Den övervägande åsikten är att det är obligatoriskt. Också tvagningen måste ske i turordning. Men om man skulle glömma eller vara okunnig om domen, så är tvagningen fortfarande korrekt.