Kompenserade frivilliga böner

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/310)

438 – Min fader sade:

Jag har inte hört att profeten tog igen missade frivilliga böner frånsett två Raka´ât innan Fadjr. Då han hade försovit sig till Fadjr, befallde han Bilâl att kalla till bön varefter han bad två Raka´ât. Därefter utropades bönen varpå han bad Fadjr1. Det sägs också att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vid ett tillfälle distraherades från två Raka´ât efter Dhuhr som han sedermera bad efter ´Asr2.”

1Ahmad (5/289) och Muslim (680).

2Ahmad (6/306), al-Bukhârî (1233) och Muslim (834).