Kompenserad Witr

Fråga: Får personen som har försovit sig till Witr be det efter böneutropet till Fadjr?

Svar: Witr bes inte efter gryningen. Han får dock ta igen det efter soluppgången och be ett jämnt antal Raka´ât; om han brukar be tre Raka´ât ber han fyra med två Taslîm, om han brukar be fem Raka´ât ber han sex och så vidare.