Kompenserad bön efter medvetslöshet

Fråga 6: Vad är skillnaden mellan galenskap och medvetslöshet? Skall den medvetslöse ta igen sina böner?

Svar: Den galne saknar förstånd medan den medvetslöse saknar känslor. Galningen smärtas av besvärligheter, känner av dem och undviker dem naturligtvis. Han skriker till om de orsakar hans smärta, men han saknar urskiljningsförmåga. Den medvetslöse känner ingen smärta och skriker inte; han är som död.

Angående den medvetslöses kompenserade bön, så har de lärda delade åsikter om det:

1 – Vissa anser att han inte behöver ta igen bönen. Den åsikten har bland andra Mâlik och ash-Shâfi´î.

2 – Några ålägger honom bönen. Det är den kända åsikten hos Hanâbilah.

3 – Somliga ålägger honom bönen om han är medvetslös i högst ett dygn. Skulle medvetslösheten vara längre än så, behöver han inte ta igen bönerna. Den åsikten delar Abû Hanîfahs rättsskola.

I ”al-Muwatta’” rapporteras det från Nâfi´ att ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) var medvetslös utan att kompensera bönen1. Det är den korrekta åsikten, nämligen att vare sig den galne eller medvetslöse är skyldiga att kompensera.

1al-Muwatta’ (23).