Kommer på Fadjr efter ´Ishâ’

Fråga 164: En man missade Fadjr skäligt och kom på det först efter att ha bett Dhuhr, ´Asr, Maghrib och ´Ishâ’. Vad skall han göra? Är hans böner giltiga?

Svar: Om han missade Fadjr skäligt och glömde bort den och kom på det först efter att ha bett Dhuhr, ´Asr, Maghrib och ´Ishâ’, så skall han be Fadjr. Ingen skada skedd. Hans tidigare böner är också giltiga. Ty bönernas turordning uteblev på grund av glömska. I så fall är hans böner giltiga.