Kommer Khawâridj bli belönade för sin Idjtihâd?

Det lämpar sig att nämna, att det idag har avrättats ett antal av dem som stod bakom det vidriga brottet, nämligen sprängattentatet[1]. Att döda oskyldiga människor i detta land, är en felaktig Idjtihâd som inte accepteras av Sharî´ahn. Det har sen tidigare antytts att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lovade den som utför felaktig Idjtihâd en belöning, medan den som utför en korrekt sådan lovas två belöningar. Men Idjtihâd i vad? Jo, i grenar (Furû´).

Vad gäller Idjtihâd i ´Aqîdah och Manhadj, har den som utför Idjtihâd i dessa två frågor, ingenting med belöning att göra. I stället är det obligatoriskt att hålla sig till Qur’ânens och Sunnahns gränser.

Att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade att Khawâridj skulle dödas, är just vad detta tyder på. Flera ahâdîth har sagt att de är de värsta dödade människorna i Allâhs Ögon. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade inte att de kommer att belönas. Tvärtom, de skulle dödas och det är den som dödar dem skulle belönas. Dessa Khawâridj är de värsta människorna och de värsta dödade människorna. I vissa rapporteringar sägs det att de är Eldens hundar. Det har beordrats att de skall dödas i detta liv, medan deras belöning i livet efter detta är Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade om.

De kommer inte att belönas för sin Idjtihâd, eftersom det inte förekommer någon Idjtihâd i ´Aqîdah- och Manhadj-baserade frågor. Däremot är det obligatoriskt att följa as-Salaf as-Sâlih och att hålla sig till de verkliga lärde som känner till denna Manhadj och har förmågan att skilja mellan rätt och fel.  


[1] I stadsdelen al-´Ulayyâ, Riyâdh, för flera år sedan.