Kommer ihåg missad ´Ishâ’ under Fadjr

Fråga: Under tiden en person ber Fadjr kommer han ihåg att han inte har bett ´Ishâ’. Skall han fortsätta be Fadjr?

Svar: Ja, han skall fortsätta be Fadjr. Därefter ber han ´Ishâ’.