Kommer ihåg missad Fadjr under fredagsbönen

Fråga: En fredag miste jag Fadjr. Det var först när jag vaknade till fredagsbönen och började be den med imamen som jag kom på att jag inte hade bett Fadjr. Följaktligen bytte jag avsikt till Fadjr. Var det korrekt gjort?

Svar: Nej. De säger att den som byter avsikt från en obligatorisk bön till en annan obligatorisk bön får båda bönerna ogiltiga. Han kan inte byta avsikt från en obligatorisk bön till en annan obligatorisk bön.