Kommer ihåg missad Dhuhr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/197)

245 – Jag läste för min fader:

“En man som ber ´Asr kommer på att han inte har bett Dhuhr.”

Han svarade:

“Om han ber samlingsbön, ska han bara fortsätta be. Därefter ber han den missade bönen och tar igen den nuvarande bönen. Så rapporterade Mâlik från Nâfi´ från Ibn ´Umar.”