Kommer ihåg att han inte har bett Maghrib

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/221-222)

Fråga: En person kommer in i moskén för att be ´Ishâ’ varefter han kommer ihåg att han inte har bett Maghrib. Vad ska han göra?

Svar: Om du kommer in i moskén när ´Ishâ’ utropas och kommer på att du inte har bett Maghrib, sluter du dig till samlingen och avser att be Maghrib. När imamen går upp till fjärde Rak´ah sitter du kvar i tredje Rak´ah, väntar in imamen och gör sedan Taslîm med honom. Du kan också göra Taslîm på egen hand och sluta till dig imamen för att be med honom resten av ´Ishâ’. Enligt den korrekta åsikten är det harmlöst att imamen och den ledde ber med olika avsikter. Det är också harmlöst att du ber Maghrib på egen hand och sedermera sluter dig till samlingen för att be med den resten av ´Ishâ’.