Kommer för sent till begravningsbön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: Ska personen som försenar sig till begravningsbön be som vanlig obligatorisk bön?

Svar: Ja:

Det ni hinner med av bönen skall ni be och det ni går miste om skall ni ta igen.”1

1al-Bukhârî (636) och Muslim (602).