Kommer de troende barnen vara barn i paradiset också?

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad
bin Taymiyyah
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (4/309)
publicerad
01.01.2008

Fråga: Kommer de troende barnen att komma in i paradiset
i samma tillstånd som de dog, eller kommer de att vara vuxna och
gifta? Kommer även flickorna att gifta sig?

Svar: Lov och pris tillkommer
Allâh.

När de går in i paradiset,
kommer de att göra det i samma tillstånd som de vuxna. De kommer
att vara i deras fader Âdams skepnad; sextio armslängder långa och
sju armslängder breda. De kommer att gifta sig precis som de vuxna.

De kvinnor som dog innan de hann
gifta sig, kommer att gifta sig i livet efter detta.

Detsamma gäller männen [som inte
gifte sig]; de kommer också att gifta sig i livet efter detta –
och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.