Komedi och skämt är ingen Da´wah-metodik

Fråga: Är det en Da´wah-metod att berätta påhittade historier och få människorna att skratta för att få dem till religionen? Vilka är de korrekta metoderna?

Svar: Da´wah görs inte via skämt, komedi och skoj. Da´wah skall baseras på Qur’ânen, Sunnah och tillrättavisningar. Det skall inte ske via skoj, komedi och dylikt. Detta har inget med vänlighet att göra. Det kanske sägs att detta är ett vänligt sätt. Vänligheten sker inte via skoj och skämt. Det får bara människan att ta lätt på kallaren. Om de ser honom skoja och skämta, sjunker han i deras ögon. De kommer att se på honom som en berättare av roliga historier och inte en kallare till Allâhs religion. Han blir som en skådespelare. Detta får människorna bara att ta lätt på kallet och kallaren.

En kallare kallar till islam på ett seriöst sätt och via Qur’ânen och Sunnah. Det står inte i Qur’ânen och Sunnah att Da´wah till Allâhs (´azza wa djall) religion görs via skoj och skämt. Allâh (´azza wa djall) säger till Sin profet:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

 

”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”1

Med visheten menas kunskap och att lägga saker och ting på rätt plats. Den okunnige och kunnige skall tilltalas så att de förstår. Makthavaren skall tilltalas på ett lämpligt sätt. Var och en skall tilltalas på ett lämpligt sätt. Det hör till visheten. Vishet är också kunskap. Kalla inte om du är okunnig. Därtill tillämpas en fin tillrättavisning och en bra argumentation. Däri nämns inga skämt. Det finns inget bevis för att skämt är en Da´wah-metod. Det drar ner på Da´wahs och kallarens status. Människorna kommer att betrakta honom som billig på grund av hans uppförande. Låt oss inte innovera obehöriga saker och ting till Da´wah.

116:125