Kombinerar missade dagar från Ramadhân med frivillig fasta

Fråga: Är det tillåtet att kombinera missade dagar från Ramadhân med den frivilliga fastan i ´Âshûrâ’?

Svar: Det är olämpligt. Det är inte korrekt att ta igen dagarna med en sådan avsikt. Jag vet inte hur de kommer fram till sådana idéer. Alla handlingar har sina tider utmed deras bevis.