Kombinationen mellan två hadîther om fastan i Sha´bân

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (15/384-385)

Fråga: Jag läste i “Sahîh-ul-Djâmi´”att Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

““När Sha´bân når mitten, skall ni inte fasta tills att det är Ramadhân.””

Det finns dock en annan hadîth i vilken ´Â’ishah sade:

““Månaden som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mest älskade att fasta var Sha´bân. Därefter sammansatte han den med Ramadhân.””

Hur kombinerar vi dessa två hadîther?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade fasta hela Sha´bân. Måhända att han lät bli att fasta ett fåtal dagar, vilket har rapporterats autentiskt från ´Â’ishah och Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhumâ).

Vad berör hadîthen med förbudet att fasta efter halva Sha´bân, så är den autentisk vilket brodern, ´Allâmah och Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânî har sagt. Det betyder att det är förbjudet att inleda fastan efter halva månaden.

Det är emellertid Sunnah att fasta merparten eller till och med hela månaden.