Koma under Ramadhân

Fråga: En kvinna har hamnat i koma utan att ha fastat Ramadhân. Hennes barn undrar om de skall fasta i hennes ställe?

Svar: Vänta. Om Allâh botar henne så att hon tillfrisknar och klarar av att ta igen fastan, gör hon det när hon kan. Och om Allâh tar hennes liv under hennes sjukdom, så är hon inte ålagd något. Ty hon klarade inte av att fasta.