Koma under fastan och bönen

Fråga: En kvinna fick en blödning utan att förlora medvetandet helt. Hon började be och under bönen började hon samtala med dem som var runtom henne. I samband med att Ramadhân började nalkas förlorade hon medvetandet till fullo. Läkarna säger att hon hörde. I Ramadhân dog hon. Skall det sonas för henne?

Svar: Om hon drabbas av en blödning innan Ramadhân och hamnar i koma eller blir medvetslös, ger man mat för henne för varje dag. Den korrekta åsikten är att medvetslöshet inte upphäver fastans plikt. Den upphäver bönens plikt. Om en person oavsiktligt förlorar medvetandet i två eller tre dagar, så är han inte ålagd att be. Det är han däremot om han frivilligt förlorar medvetandet som exempelvis med narkos. I det fallet måste han ta om bönerna.